Δράσεις Κινητής Μονάδας και Πολυδύναμου Κέντρου ΟΚΑΝΑ Τρίπολης

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 19:28

Με αφορμή την 26η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, το Πολυδύναμο Κέντρο και η Κινητή Μονάδα του ΟΚΑΝΑ στην Τρίπολη, πραγματοποίησαν στις 23/06 δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, σχετικά με ζητήματα των εξαρτήσεων, στην πλατεία Πετρινού.

Οι δράσεις που έλαβαν χώρα κατά την εκδήλωση, «Το Δέντρο των Συναισθημάτων» και το «Αλφαβητάρι της Ζωής» ενέπλεκαν τα μέλη της κοινότητας, ζητώντας τους να καταγράψουν σκέψεις και συναισθήματά τους σχετικά με τις εξαρτήσεις και τις εξαρτητικές συμπεριφορές. Με τις δράσεις αυτές δόθηκε η δυνατότητα για όσους το επιθυμούσαν, να συζητήσουν με τα στελέχη ζητήματα και σκέψεις που τους απασχολούν γύρω από τα θέματα της εξάρτησης και των τρόπων αντιμετώπισής της. Επιπλέον, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δύο δομών.Το Πολυδύναμο Κέντρο του ΟΚΑΝΑ, στην Τρίπολη, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις ομάδες εξαρτημένων από 18 ετών και αφορά σε εξαρτήσεις από νόμιμες ή/και παράνομες ουσίες. Επίσης, παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές του ΟΚΑΝΑ ή άλλες δομές υγείας εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η Κινητή Μονάδα του ΟΚΑΝΑ στην Τρίπολη απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από παράνομες ουσίες και δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα. Τα στελέχη παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ιατρικής φροντίδας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξη, ενώ παράλληλα επιχειρείται η διασύνδεση των ατόμων με θεραπευτικά προγράμματα και κοινωνικές δομές.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Πολυδύναμο Κέντρο Τρίπολης

Διεύθυνση: Πανός 5 Τρίπολη, ΤΚ 22100

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2710243759

Ώρες Λειτουργίας:08:00-16:00

Email: pk_tripoli@okana.gr

 

Κινητή Μονάδα Τρίπολης

Διεύθυνση: Πανός 5 Τρίπολη, ΤΚ 22100

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2710243759

Ώρες Λειτουργίας:08:00-16:00

Email: km_tripoli@okana.gr