Δρόμος Τρίπολη- Βυτίνα- Αρχαία Ολυμπία και Κέντρα υγείας στο ΔΣ Γορτυνίας

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020 17:21

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Προσαρμογή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Γορτυνίας στις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
  2. Αίτηση κου Ιωάννη Βεργέτη για την λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Τροπαίων.
  3. Γενική ενημέρωση για την παραληφθείσα κατάσταση του Δήμου Γορτυνίας.
  4. Ενημέρωση και καθορισμός ενεργειών και δράσεων για την διεκδίκηση και άμεση υλοποίηση του έργου: « Εθνική οδός Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία».
  5. Ενημέρωση και καθορισμός ενεργειών και δράσεων για την στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Υγείας Δημητσάνας και Τροπαίων και των λοιπών δομών υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ