Ε.Κ.Α: «Κάτω τα χέρια από το παράρτημα Πελ/σου του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Τρίπολη»

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 13:04

Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας θεωρεί απαράδεκτη την πρόταση των εκπροσώπων των εργοδοτικών οργανώσεων στο ΔΣ του ΕΛΙΝΥΑΕ που περιλαμβάνει διακοπή λειτουργίας των Παραρτημάτων Κρήτης, Κομοτηνής, Τρίπολης, Βόλου με απόλυση των συναδέλφων που εργάζονται σήμερα εκεί. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για βλαπτικές μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις, επιπλέον απολύσεις, καθώς και για νέες μειώσεις μισθών για το σύνολο των εργαζόμενων στο ΕΛΙΝΥΑΕ.

Η αναγκαιότητα ουσιαστικής λειτουργίας του Ινστιτούτου και ιδιαίτερα των παραρτημάτων του στην περιφέρεια είναι μεγάλη. Το ΕΛΙΝΥΑΕ αποτελεί σήμερα το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο στη χώρα μας που αναπτύσσει μελετητικό και πληροφοριακό έργο και μπορεί να υποστηρίξει τους εργαζόμενους για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.Ζητάμε από τη ΓΣΕΕ να αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση που να περιλαμβάνει κλείσιμο παραρτημάτων και απολύσεις ή γενικότερα το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο ΕΛΙΝΥΑΕ. Αντιθέτως απαιτούμε να γίνουν από την πλευρά της ΓΣΕΕ όλες οι αναγκαίες ενέργειες με σκοπό την αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΛΙΝΥΑΕ και την ενίσχυση του έργου του, ιδιαίτερα των Παραρτημάτων.

Η μεθόδευση για συρρίκνωση της δραστηριότητας του Ινστιτούτου πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν και η ανάγκη για ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε όλη τη χώρα γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Μόνο το τελευταίο δίμηνο είχαμε 18 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Ειδικά για την Πελοπόννησο είχαμε 4 θανατηφόρα τον τελευταίο μήνα (3 στο νομό Λακωνίας και ένα στο νομό Ηλείας) και δεκάδες άλλα σοβαρά εργατικά ατυχήματα.

Καταγγέλλουμε επίσης την πολιτική της κυβέρνησης που υπονομεύει τις δυνατότητες προώθησης της ουσιαστικής έρευνας για την προστασία από τον επαγγελματικό κίνδυνο, επιδεινώνει τις συνθήκες εργασίας, την κρατική πολιτική «στάσης πληρωμών» για να εμφανίζεται, εκτός των άλλων, δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Είναι αναγκαίο άμεσα να διασφαλιστούν:

 η σταθερή καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζόμενων

 η αύξηση της χρηματοδότησης του Ινστιτούτου από το ΛΑΕΚ και η επανεξέταση της κατανομής των πόρων του ΛΑΕΚ στα Ινστιτούτα των «κοινωνικών εταίρων» με βάση το σκοπό τον οποίο επιτελούν και τις σχετικές ανάγκες

 άλλες πηγές χρηματοδότησης του ΕΛΙΝΥΑΕ (π.χ. γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ΕΣΠΑ, προγράμματα σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα των ιδρυτικών φορέων)

 η αναβάθμιση της ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής και η ανάπτυξη του αναγκαίου έργου του ΕΛΙΝΥΑΕ με περιεχόμενο δράσεων που θα ανταποκρίνεται τόσο στους καταστατικούς σκοπούς του, όσο και στις σημερινές οξύτατες ανάγκες των εργαζομένων της χώρας για την προστασία τους από τον επαγγελματικό κίνδυνο.

Καλούμε τα σωματεία της δύναμης του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας να απαιτήσουν και να στηρίξουν με κάθε τρόπο τη συνέχιση της λειτουργίας του ΕΛΙΝΥΑΕ και του Παραρτήματος στην Τρίπολη.