Ευχαριστίες δημάρχου Τρίπολης για το θέμα των απορριμμάτων

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2013 14:00

Ως Δήμαρχος Τρίπολης,  διερμηνεύοντας και τα αισθήματα όλων των δημοτών, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιάννη Σγουρό, στον Αντιπρόεδρο και Δήμαρχο Κηφισιάς,  κ. Νικόλαο Χιωτάκη, στα μέλη της Ε.Ε καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την απόφασή τους να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίλυση του μείζονος σημασίας θέματος,  της διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης.Η παρασχεθείσα διευκόλυνση για νόμιμη μεταφορά και απόθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης στον ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, κατ’ εφαρμογή της 17206/1873/14.03.2013(ΦΕΚ 597 Β΄ /14.03.2013) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για ένα εξάμηνο, δίνει τον απαραίτητο χρόνο στους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για δημιουργία υποδομών νόμιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα όριά της .

Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους Δήμους της Αττικής, τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστικούς φορείς τους ότι, ολοκληρώνοντας τις υποδομές διαχείρισης στην περιοχή μας, θα μπορέσουμε στο μέλλον να ανταποδώσουμε την διευκόλυνση σε αντίστοιχες δύσκολες καταστάσεις, που βέβαια απευχόμεθα να  υπάρξουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ