Εγκρίθηκε η δημιουργία του 1ου ΚΑΠΗ στο δήμο Ευρώτα

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2013 10:08

Στη δημιουργία Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), προχωρά ο Δήμος Ευρώτα, ύστερα από σχετική εισήγηση του κου Παναγιώτη Λυμπέρη, Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ».

Κίνητρο που ώθησε το ΝΠΔΔ στη σύσταση του ΚΑΠΗ, είναι η προσήλωση σ΄ έναν και μοναδικό στόχο: τη δημιουργία μιας σύγχρονης τοπικής κοινωνίας, ευρύτερα ευαισθητοποιημένης, η οποία θα διαθέτει – κατά βάση – ανθρωπιστικό προφίλ.

Μέσω του ΚΑΠΗ, ο Δήμος Ευρώτα πρόκειται να βελτιώσει την ποιότητα των παροχών του προς την τρίτη ηλικία, με σκοπό:

  • Την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
  • Τη διαφώτιση και τη συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
  • Την έρευνα θεμάτων αναφορικά με την πρόληψη, όπως π.χ. εμβολιασμοί, ιατρικές εξετάσεις κλπ, που θα συντελέσουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ηλικιωμένων.

Κατά την εισήγησή του ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος, αναλύοντας τα πολλαπλά κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν από τη σύσταση του ΚΑΠΗ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κος Λυμπέρης επεσήμανε τα εξής: «Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμένουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, συνιστά προτεραιότητα του Ν.Π.Δ.Δ. Στόχος μας είναι, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, η ενημέρωσή τους σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες τους, καθώς επίσης, η μελέτη και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων».