Εγκρίθηκε το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2021

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 11:11

Εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2021.

Το ύψος του εν λόγω προγράμματος ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ.