Εγχειρίδιο δήμου Τρίπολης για την πρόληψη – αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014 09:30

Ο δήμος Τρίπολης, εξέδωσε έναν πολύ χρηστικό οδηγό, που περιλαμβάνει αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προλάβουμε ή να αντιμετωπίσουμε διάφορες έκτακτες ανάγκες (σεισμούς, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, κατολισθήσεις/καθιζήσεις, έντονα καιρικά φαινόμενα). Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα αυτού του εγχειριδίου:«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι παρούσα στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας, οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αύξηση, με αποτέλεσμα απώλειας περιουσιακών στοιχείων αλλά και ανθρώπινων ζωών.

Αυτά τα γεγονότα εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από την ομάδα Πολιτικής προστασίας του Δήμου Τρίπολης, εστιάζοντας σε τοπικό επίπεδο και δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη αλλά και στη στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δ.Ε.Υ.Α.Τ, όμορους Δήμους, Αστυνομία, Στρατό, εθελοντικές ομάδες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Το κείμενο αυτό είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας προτάσεων και εμπειριών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων με την επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έχει σαν στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο πρώτο στάδιο εκδήλωσής τους.

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
– Κατσαφάνας Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
– Τρουπή Πετρούλα,  Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος
– Μητρόπουλος Αντώνιος, Προϊστάμενος   Τμήματος Περιβάλλοντος
»

Διαβάστε (ή κατεβάστε) το εγχειρίδιο ΕΔΩ