Εκδικάστηκε η ένσταση κατά της εκλογής του περιφερειακού συμβούλου Νίκου Γιαννακόπουλου

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014 05:08

Στο τέλος της εβδομάδας- το αργότερο στις αρχές της επόμενης αναμένεται να εκδοθεί η δικαστική απόφαση που αφορά στην ένσταση που κατέθεσαν τρεις συνδυασμοί- εκπρόσωποι της μειοψηφίας του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κατά της εκλογής του περιφερειακού συμβούλου Νίκου Γιαννακόπουλου. Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης. Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων Μανώλη, Δέδε και Βουδούρη κατέθεσαν τα υπομνήματά τους στα οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η εκλογή του κ. Γιαννακόπουλου δεν είναι σύμφωνη με το νόμο ενώ ο κ. Γιαννακόπουλος κατέθεσε το δικό του υπόμνημα- μία αντένσταση και αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η εκλογή του είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στο νόμο.

Οι παρατάξεις της μειοψηφίας του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου θεωρούν ότι υπάρχει πολιτικό θέμα και δεν τους ενδιαφέρει τόσο το πρόσωπο και επισημαίνουν πως δεν γίνεται άτομο που έχει οικονομική συναλλαγή με την Περιφέρεια και λαμβάνει δημόσια έργα να είναι υποψήφιος.

Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του Δικαστηρίου …