Εκδήλωση για δημιουργία Δικτύου Τοπικών Επιχειρήσεων

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 04:25

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013, ώρα 18:00 πμ, στην Αίθουσα Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (Δ/νση: 2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης – Γυθείου, Διοικητήριο, Σπάρτη, 23100), σας καλούμε στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Δικτύου Τοπικών Επιχειρήσεων.Το Δίκτυο Επιχειρήσεων (Δίκτυο Αμοιβαίας Μάθησης & Συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων-Learning Network) θα υποστηρίξει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο, θα υποστηριχθούν μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ειδικά εκπαιδευμένοι Σύμβουλοι Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (facilitators) θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις σε μια σειρά θεμάτων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής τους.

Οι επιχειρήσεις του Δικτύου θα υποστηριχθούν, χωρίς επιβάρυνση, σε θέματα όπως χρηματοδότηση, νομικά ζητήματα, φοροτεχνικά, μείωση λειτουργικού κόστους, μάρκετινγκ για νέα προϊόντα/υπηρεσίες, έξοδο σε νέες αγορές, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αξιοποίηση συμπληρωματικών ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω των Πρωτοβουλιών Jeremie, Jessica, Jasmin, του ΕΠ «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα», των ΠΕΠ & του Αναπτυξιακού Νόμου, κ.α.

Στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου, στόχος είναι οι επιχειρήσεις:

  • * να ωριμάσουν δικές τους ιδέες για δράσεις και έργα που θα θέλουν να υλοποιήσουν
  • * να συμμετάσχουν σε κοινά έργα (joint projects)
  • * να συγκεντρώσουν, οργανώσουν και καταγράψουν αιτήματα και ιδέες προκειμένου να απευθυνθούν οργανωμένα στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (π.χ. τοπική αυτοδιοίκηση).

Η εκδήλωση υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΛΑΚΩΝΙΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και ειδικότερα του Προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) – ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», στον Δήμο Σπάρτης και Ανατολικής Μάνης. Σκοπός του Τοπικού Σχεδίου είναι η υλοποίηση ενός συνόλου δράσεων, οι οποίες επιδιώκουν την υποστήριξη και την ενίσχυση εκατό (100) ανέργων προκειμένου να επαναπροωθηθούν στην αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την 30/6/2014.