Εκδήλωση για την Οικονομία στην Ψηφιακή Εποχή από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018 16:10

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet για τη Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου & το ΠΜΣ στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και το «Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού»του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πραγματοποιούν την εκδήλωση του Κύκλου Ανοικτών Διαλέξεων με θέμα: «Η Διαχείριση του Εαυτού μας & το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας στην Ψηφιακή Εποχή».

Κεντρικός Ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής.Λίγα λόγια για τον Κεντρικό Ομιλητή…

Ο Γιάννης Α. Πολλάλης είναι διδάκτορας (Ph.D.) του Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh (Pennsylvania, USA), με ειδίκευση στην Στρατηγική Επιχειρήσεων & στα Πληροφοριακά Συστήματα. Κατά τα έτη 1993-1998 διετέλεσε Καθηγητής στο Syracuse University (New York, USA) ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόταν σε ερευνητικά έργα με το University of Southern California (Los Angeles, USA). Από τον Μάρτιο του 1999 είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου

Πειραιώς στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Επίσης, είναι Visiting Professor στα προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων του Syracuse University (Leadership Institute, New York). Έχει δημοσιεύσει 15 βιβλία, μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών, άρθρων και μελετών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Διδάσκει σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά & διδακτορικά προγράμματα (Παν/μιο Πειραιώς, Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο, Διεθνές Παν/μιο Ελλάδος, Ιατρική Σχολή Παν/μιου Αθηνών) καθώς και σε προγράμματα στελεχών επιχειρήσεων (Ελλάδα,

Κύπρο & Αμερική) στα οποία έχει τιμηθεί με Βραβεία Αριστείας & Εξαίρετης Διδασκαλίας. Είναι ιδρυτής (2001) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική», στο οποίο παρέμεινε διευθυντής του έως το 2011. Το 2018 ίδρυσε το Εργαστήριο ερευνών και μελετών στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, «Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού» (iLEADS).

Έχει προσκληθεί ως ομιλητής περισσότερες από 300 φορές σε επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια (Keynote & Motivational Speaker), επίσημες διοργανώσεις και σε εκδηλώσεις οργανισμών όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Λιανικού Εμπορίου, Επαγγελματικοί Συνεταιρισμοί, Πανεπιστήμια, Κοινωνικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, MKO, Κοινωφελή Ιδρύματα, κ.α. ‘Έχει επίσης διατελέσει σύμβουλος πολλών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε θέματα Ηγεσίας & Ανάπτυξης Προσωπικού, Ανάπτυξης Οράματος & Εταιρικής Ταυτότητας, Σχεδίων Μάρκετινγκ, Εξυπηρέτησης του Πελάτη, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Συστημάτων Μέτρησης Αποδοτικότητας και Συστημάτων Αξιολόγησης & Υλοποίησης Στόχων Στρατηγικής.