Εκδήλωση Μουσικού Σχολείου Τρίπολης για το πρόγραμμα Erasmus

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019 16:58

Εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 20:15 στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης στα πλαίσια της 1ης Διεθνούς συνάντησης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “IWE ERASMUS + 2018-2020”, ”’I’ dentity – ‘We’ dentity: Living together in the 21st century Europe”.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της πρόσκλησης αναφέρει χαρακτηριστικά:«Σας προσκαλούμε στην τελετή υποδοχής των αντιπροσωπιών των χωρών Γαλλίας, Ισπανίας, Φινλανδίας, Πολωνίας, στην 1η διεθνική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, στις 8:15 π.μ. στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού Προγράμματος “IWE ERASMUS + 2018-2020”, ”’I’ dentity – ‘We’ dentity: Living together in the 21st century Europe”, (Η Ταυτότητα μου – Η Ταυτότητα μας: Συμβιώνοντας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα).

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για μας.

Για το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ»