Εκπόνηση προγραμμάτων από σχολεία στο πλαίσιο της “Tripolis-Arcadia 2021”

Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 2016 12:32

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Συλλόγους των Εκπαιδευτικών και με τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της Αρκαδίας, έχει ξεκινήσει διάλογο με την Οργανωτική Επιτροπή της Τρίπολης-Αρκαδίας 2021 για την εκπόνηση προγραμμάτων, τα οποία προωθούν την άμιλλα και την ομαδική εργασία.

Η επιλογή των θεμάτων ανήκει στους ίδιους τους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς τους, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν και να αναπτύξουν θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την πράσινη ανάπτυξη, την τοπική ιστορία, την καινοτομία κ.α., δίνοντας σε αυτά την ευρωπαϊκή διάσταση που απαιτεί ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Την σχολική περίοδο 2015-2016 το 4ο Λύκειο Τρίπολης, το οποίο έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, εκπονεί πρόγραμμα με θέμα: Το πρόβλημα των απορριμμάτων στις σύγχρονες πόλεις και η ανακύκλωσή τους.

Το 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης εκπονεί πρόγραμμα με θέμα: «Επεξεργασία, διάσωση και προβολή του αρχειακού πλούτου του γυμνασίου μας».

Το Γυμνάσιο Λεβιδίου συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα: Εκπαίδευση για την ενέργεια στην Ευρώπη, διαμόρφωσε και απέστειλε την πρότασή του, για τη χρήση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Επίσης το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης συμμετέχει σε δράσεις μας και θα διαθέσει τους σύγχρονους χώρους του, για την φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, ο εκτελεστικός Διευθυντής του γραφείου υποψηφιότητας Tripolis Arcadia 2021 κ. Μπάμπης Παπαϊωάννου, επισκέφτηκε το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης και ενημέρωσε μαθητές του Σχολείου.

Η ενημέρωση είχε δύο σκέλη, τόσο για τη συμμετοχή των νέων στο πρόγραμμα και τις δράσεις που ετοιμάζει το γραφείο υποψηφιότητας Tripolis Arcadia 2021, όσο και για τα δίκτυα, τον εθελοντισμό, αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για του νέους σήμερα μέσω των πρωτοβουλιών κιαι των δράσεων που αναλαμβάνει.