Εκπρόσωποι Φορέων της Αρκαδίας: Να αποσυρθεί πλήρως το αντι-περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο του υπουργείου (video – pics)

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020 21:25

Την Δευτέρα 4/05/2020 πραγματοποιήθηκε συνέντευξη από εκπροσώπους Μαζικών Φορέων της Αρκαδίας με θέμα: Οι δυσμενείς συνέπειες και επιπτώσεις του νομοσχεδίου της κυβέρνησης στο περιβάλλον.

Όλοι οι εκπρόσωποι των Φορέων της Αρκαδίας κατάγγειλαν την διαδικασία και την πρόθεση της κυβέρνησης, υπό τις συνθήκες διάδοσης της πανδημίας, να φέρει προς ψήφιση στην Βουλή το νέο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας».Αρχικά μίλησε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, Τάσος Παπαζαχαρίας ο οποίος είπε ότι με αυτό το νομοσχέδιο προσπαθεί να δολοφονήσει το περιβάλλον.

Στη συνέχεια μίλησε ο Γιώργος Φαράντος από την Προοδευτική Συνεργασία για τον Δήμο Τρίπολης, ο γραμματέας του ΣΑΟΟ Δημήτρης Καραμήτζος, ο γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας, Ανδρέας Παυλής, η Σωτηρία Σκούρτη, Πρόεδρος του νέου Συλλόγου με την επωνυμία “Πυξίδα” και η Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος Μαρία Αναγνωστοπούλου.

 

Με το συγκεκριμένο Ν/Σ καταργεί το όποιο πλέγμα προστασίας υπήρχε στο Περιβάλλον και εντάσσει όλα τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στην περιβαλλοντική πολιτική καταστρέφοντας ότι ανήκει στο λαό.

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο «απλοποιεί» τη διαδικασία των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων στις επιχειρήσεις γενικότερα, καταργεί την άδεια παραγωγής για τις ΑΠΕ και την αντικαθιστά με μια απλή «βεβαίωση παραγωγού», διευκολύνει την υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων, επιταχύνει την κατάρτιση των δασικών χαρτών, παρεμβαίνει σε ζητήματα που αφορούν τις Προστατευόμενες Περιοχές και τις περιοχές «Natura» και προχωρά σε νέα ρύθμιση για τις λεγόμενες «οικιστικές πυκνώσεις», διαιωνίζοντας το καθεστώς της αυθαίρετης δόμησης με καθαρά εισπρακτικά κριτήρια.
Σε ότι αφορά την επιτάχυνση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, το νομοσχέδιο περιορίζει το χρόνο έκδοσης των αδειών στις 120 μέρες και επιτρέπει την είσοδο στις σχετικές ελεγκτικές διαδικασίες σε ιδιωτικές εταιρείες αξιολόγησης, μέσω του θεσμού των «πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών».
Ανάλογες διευκολύνσεις παρέχει και στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ, καθώς αντικαθίσταται η Άδεια Παραγωγής με μια Βεβαίωση Παραγωγού και δεν θα απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ, με τελικό στόχο την ολοκλήρωση των διαδικασιών σε λιγότερο από έξι μήνες.
Σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων, η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες της Τοπικής Διοίκησης στην έγκριση των σχεδίων διαχείρισης και νομοθετεί την «κατ’ εξαίρεση» και για «έκτακτες περιπτώσεις» λήψη απόφασης για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στον γενικό γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων προβλέψεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων. Αφαιρεί την αρμοδιότητα της έγκρισης των «τοπικών σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων» από τα Δημοτικά Συμβούλια υποβαθμίζοντάς τα ακόμα παραπέρα και την παραδίδει υποχρεωτικά στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, διευκολύνει και ενισχύει παραπέρα τη νομική θεμελίωση της ολοκληρωτικής εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα , καθώς απαλλάσσεται πλέον από την υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων , ενώ επιτρέπει «κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων» κατασκευή κτισμάτων στα ¨πράσινα σημεία¨ .
Σχετικά με τις «οικιστικές πυκνώσεις», το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα «τακτοποίησης» έναντι τιμήματος, για χρονικό διάστημα 30 ετών, των κατοικιών που έχουν χτιστεί εντός δασών και δασικών εκτάσεων, ανοίγοντας έτσι ξανά «παράθυρο» στη διαιώνιση του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης. Προωθείται επίσης η αναμόρφωση όλων των δασικών χαρτών, ακόμα και όσων έχουν κυρωθεί ή αναρτηθεί μέχρι σήμερα, βάσει διοικητικών πράξεων που είχαν εκδοθεί πριν από το 1975 και με τις οποίες άλλαξε ο χαρακτήρας τους από δασικό σε αγροτικό.
Τέλος, επιχειρείται συνολική παρέμβαση και στις Προστατευόμενες Περιοχές, όπου καταργούνται οι υφιστάμενοι φορείς διαχείρισης και αντικαθίστανται από τον «Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής», ενώ για τις περιοχές «Natura» το νομοσχέδιο εισάγει 4 ζώνες «κλιμακούμενης προστασίας», βάσει των οποίων θα καθοριστούν και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός των Προστατευόμενων Περιοχών.