Εκπρόσωπος του Δ. Τρίπολης στα σχολικά συμβούλια ο Θ. Καραλής

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017 13:46

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής, με απόφασή του, όρισε εκπρόσωπο του Δήμου Τρίπολης στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας τον Καραλή Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης.

Έργο των Σχολικών Συμβουλίων είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας των διδασκόντων και των οικογενειών των μαθητών, καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A6%CE%A7%CE%A9%CE%A9%CE%97%CE%A1-%CE%A7%CE%94%CE%A4?inline=true