Εξουσιοδότηση Περιφεριαρχών…

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011 06:42

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου εξουσιοδοτήθηκαν οι Περιφερειάρχες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων να συγκαλούν με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφασίζουν απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές σε χρονικές περιόδους που εκτιμάται ότι εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς.