Έκτακτη συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 20:46

Σας προσκαλούμε όπως, την 27η του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης αγώνα δρόμου στην πόλη της Μεγαλόπολης στις 06/05/2018.2. Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου οργάνωσης και λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Μεγαλόπολης.

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου Τ.Κ. Καρύταινας».

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρου αγοράς Τ.Κ. Καρύταινας».

5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων εντός Δ.Δ. Κοτυλίου».

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών τουριστικού περιπτέρου Τ.Κ. Φαλαισίας».

7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυρραχίου».

8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ν. Βέη ΔΚ Μεγαλόπολης.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή τους και την οικονομική τακτοποίησή τους,

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς