Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021 15:57

Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 05 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ «δια περιφοράς» συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 9545/05-08-2021 του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και συμμετείχε ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Καμπύλης Γεώργιος.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού άκουσαν την εισήγηση, αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:  1. Εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύζυγό του εκλιπόντος κ. Σταυρούλα Παπαγεωργίου.
  2. Εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο τίμησε ο εκλιπών με την Προεδρία του.
  3. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στη σύζυγο του εκλιπόντα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.