Έλεγχο του έργου της πεζοδρόμησης της οδού προς 124 ΠΒΕ, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 17:14

Έλεγχο πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πελποννήσου κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος σ’ ένα ακόμη έργο της Περιφέρειας και αφορά το έργο πεζοδρόμησης της οδού προς Άγιο Κωνσταντίνο και την 124 ΠΒΕ.Ο κ. Λαμπρόπουλος έλεγξε το ολοκληρωμένο έργο για το αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπει η σχετική μελέτη και να εντοπίσει τυχόν αστοχίες.