“Ελληνική Λύση”| Αποτροπή κατασκευής εργοστασίου ζωοτροφών στο Αθήναιον Αρκαδίας

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 13:46

Ερώτηση έχει κατατεθεί από την “Ελληνική Λύση” στην Ελληνική Βουλή προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, σχετικά με το θέμα «Αποτροπή κατασκευής εργοστασίου ζωοτροφών στο Αθήναιον Αρκαδίας».

ΕΡΩΤΗΣΗΘΕΜΑ: «Αποτροπή κατασκευής εργοστασίου ζωοτροφών στο Αθήναιο, της Αρκαδίας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Αρκαδίας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, κάτοικοι του Βαλτετσίου της Αρκαδίας αλλά και των γύρω Δημοτικών Ενοτήτων αντιδρούν στο ενδεχόμενο εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδας ζωοτροφών στο Αθήναιο, της Αρκαδίας. Στο πλαίσιο της πρόθεσής τους να αποτραπεί η ως άνω εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής πρώτης ύλης ζωοτροφών από ζωικά υπολείμματα, οι εν λόγω κάτοικοι σύστησαν Επιτροπή Αγώνα εναντίον της επικείμενης λειτουργίας του ανωτέρω εργοστασίου. Η λειτουργία της ανωτέρω Μονάδας ισχυρίζονται ότι, τεκμηριωμένα, θα επιφέρει, σε συνδυασμό με την κατασκευή Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Παλαιοχούνη και τις ανεμογεννήτριες στο Μαίναλο , περαιτέρω επιβάρυνση του τοπικού περιβάλλοντος και θα θέσει την ζωή των περιοίκων σε υγειονομικό κίνδυνο.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να αποτρέψετε με κατάλληλες παρεμβάσεις σας την αδειοδότηση, την εγκατάσταση και την λειτουργία στο Αθήναιο της Αρκαδίας, της ως άνω Μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης ζωοτροφών από ζωικά υπολείμματα, αφού, η λειτουργία της εν λόγω θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των περιοίκων και στο τοπικό περιβάλλον;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ