Ελληνική Λύση| Χρηματοδότηση του οδικού άξονα “Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία” και των οδικών αξόνων πρόσβασης στην Λίμνη του Λάδωνα»

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021 12:01
Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την “Ελληνική Λύση” σχετικά με το θέμα: «Χρηματοδότηση του οδικού άξονα “Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία” και των οδικών αξόνων πρόσβασης στην Λίμνη του Λάδωνα» 
Η “Ελληνική Λύση” δημοσιεύει την σχετική Ερώτηση αλλά και την την Aπάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Των Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ ΘεσσαλονίκηςΠρος:Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση του οδικού άξονα “Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία” και των οδικών αξόνων πρόσβασης στην Λίμνη του Λάδωνα»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από πολίτες της Τρίπολης, του νομού Αρκαδίας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, θέμα σημαντικό θεωρείται, το επόμενο χρονικό διάστημα, η χρηματοδότηση του οδικού άξονα «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία» αλλά και των υπόλοιπων οδικών αξόνων προς την Λίμνη του Λάδωνα. Οι συγκεκριμένοι αυτοί οδικοί άξονες θα βελτιώσουν την σύνδεση με άλλες περιοχές, αλλά και θα διευκολύνουν την πρόσβαση προς την ως άνω λίμνη. Παρά το ότι ξεκινούν εργασίες ανάπλασης στην Λίμνη του Λάδωνα, με πρωτοβουλίες του Δήμου Γορτυνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντούτοις, διαφαίνεται ότι οι αναφερόμενοι άξονες δεν εντάσσονται στην σχετική χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να εντάξετε το σύνολο των οδικών αξόνων του Δήμου Γορτυνίας, της Αρκαδίας, καθώς και τον οδικό άξονα «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία» στα προς χρηματοδότηση έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική συνδεσιμότητα μεταξύ των εν λόγω περιοχών της Αρκαδίας, καθώς επίσης και η προσβασιμότητα προς την λίμνη του Λάδωνα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπουργού Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή

Θέμα: «Χρηματοδότηση του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία και των οδικών αξόνων πρόσβασης στην Λίμνη του Λάδωνα»
Σχετ: Η Ερώτηση 6601/17.05.2021 των Βουλευτών κ. κ. Απόστολου Αβδελά &
Κωνσταντίνου Χήτα
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας επισυνάπτουμε τα Πρακτικά της
απάντησής μας, στις 17.05.2021, στην Επίκαιρη Ερώτηση, με αρ. πρωτ. 727/10-05-2021,
του Βουλευτή κ. Μιχάλη Κατρίνη, με θέμα «Χρονοδιάγραμμα εργασιών του Πάτρα – Πύργος και ολοκλήρωση του Ολυμπία – Βυτίνα – Τρίπολη».

Συνημμένα: 1
Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

1784 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 «Χρηματοδότηση του οδικού άξονα “Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία