Ελληνικό Αρκαδίας | Αντιδράσεις από μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ για την παραχώρηση της Μαυρακείου Σχολής

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 19:33

Με αφορμή τη σημερινή παράδοση της Μαυρακείου Σχολή στο Ελληνικό Γορτυνίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κ.Γαβρόγλου και του Προέδρου της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην ΔΕ του ΕΑΠ, με ανακοίνωσή τους στην σελίδα foititikanea.gr εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εν λόγω παραχώρηση.

Διαβάστε την ανακοίνωσηΤα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στη ΔΕ σχετικά με την Μαυράκειο Σχολή και την παραχώρηση χρήσης αυτής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Με αφορμή τη σημερινή (21/6/2019) παράδοση-παραλαβή της Μαυρακείου Σχολής, στο Ελληνικό Γορτυνίας, στο ΕΑΠ, είμαστε υποχρεωμένοι, ως θεσμικά εκλεγμένα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΑΠ, να επισημάνουμε τα κάτωθι ζητήματα που αφορούν στο εν λόγω θέμα.
Συγκεκριμένα:
1. Η έκδοση της υπ. αρ. 57620 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για παραχώρηση της
Μαυρακείου Σχολής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έγινε χωρίς να υπάρξει καμία προηγούμενη απόφαση
θεσμικού συλλογικού οργάνου του ΕΑΠ, παρά μόνο στη βάση μίας επιστολής του Προέδρου της ΔΕ του ΕΑΠ
προς τον Υπουργό, που ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στα μέλη της ΔΕ.
2. Καμία οικονομοτεχνική μελέτη δεν προηγήθηκε, ούτε υπάρχει, που να τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΑΠ. Συνεκτιμώντας τα δεδομένα προσβασιμότητας στο
συγκρότημα του Ελληνικού (σε όρους χρόνου και κόστους), το γεγονός ότι το ποσοστό των φοιτητών του ΕΑΠ
που κατάγεται από την ευρύτερη διοικητική περιοχή που βρίσκεται η Σχολή είναι μόλις το 0,5% (!) του συνόλου
των φοιτητών του ιδρύματος, αλλά και τη λειτουργία ήδη εννέα (9) παραρτημάτων σε όλη την επικράτεια, ένα από
τα οποία εδρεύει στον ίδιο νομό με τη Μαυράκειο Σχολή, πώς μπορεί να κριθεί αναγκαία και επωφελής για το
ΕΑΠ η εν λόγω παραχώρηση;
3. Η παραχώρηση της Μαυρακείου Σχολής, όπως ρητά αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ (1339Β/18-4-2019), θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος με 200.000 ευρώ ετησίως. Το ανωτέρω ετήσιο κόστος, που αφορά σε
αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις εξοπλισμού κλπ., δεν μπορεί να αναληφθεί από το ίδρυμα, για έναν
επιπλέον λόγο που αναφέρει και η Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος στο γνωμοδοτικό σημείωμά της προς τον
Πρόεδρο του ΕΑΠ, καθώς το χρησιδάνειο, στη βάση του οποίου γίνεται η παραχώρηση, δεν επιτρέπει σε
δημόσιο ίδρυμα, όπως το ΕΑΠ, να προβαίνει σε δαπάνες επί κτιρίων που δεν είναι στην κατοχή του. Εκ των
πραγμάτων λοιπόν καθίσταται εξαιρετικά προβληματική η αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου.
4. Η απόφαση της ΔΕ του ΕΑΠ στην 426η/6-6-2019 συνεδρίαση αυτής για αποδοχή της ουσιαστικά
προαποφασισθείσας παραχώρησης της Μαυρακείου Σχολής, πέραν των όποιων θεμάτων νομιμότητας λήψης
αυτής υφίστανται, πάρθηκε με μία οριακή πλειοψηφία 5 υπέρ σε σύνολο 9 παρόντων, με τις πέντε αυτές θετικές
ψήφους να είναι των διορισμένων μελών της ΔΕ και κανενός μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ.
Θεωρώντας ότι τέτοιες αποφάσεις επιβάλλεται να συνοδεύονται από πλήρη τεκμηρίωση κόστους-οφέλους και να
λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις των ακαδημαϊκών δομών του ιδρύματος, που στη βάση της πολύχρονης
εμπειρίας τους μπορούν να συμβάλλουν σε μία στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, επιφυλασσόμαστε για κάθε
ενέργεια που θα αποτρέψει τη δημιουργία ζημίας για το Ίδρυμα από την εμπλοκή του με τη Μαυράκειο Σχολή.
Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ που συμμετέχουν στη ΔΕ
Α. Λιοναράκης, Κοσμήτορας ΣΑΕ
Α. Μιχιώτης, Κοσμήτορας ΣΚΕ
Ι. Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας ΣΘΕΤ
Α. Δημητράς, Εκπρόσωπος μελών ΔΕΠ ΕΑΠ