Εμβόλια για άπορους & ανασφάλιστους από τη Δ/νση υγείας Περιφ. Πελ/σου

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016 10:06
Φωτογραφία αρχείου Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης www.drt915.gr

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έπειτα από ενέργειες της προμηθεύτηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. αριθμό εμβολίων για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών του αναφερόμενου πληθυσμού.

Ο αριθμός εμβολίων καθώς δεν καλύπτει τον αρχικό σχεδιασμό που αιτηθήκαμε, επιμερίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επί μέρους ανάγκες όσο και την κατά προσέγγιση πληθυσμιακή κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ).Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής  Μέριμνας των ΠΕ σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης από τις οικείες δομές πρέπει να απευθυνθούν στα Γενικά Νοσοκομεία με προτεραιότητα τις Παιδιατρικές κλινικές προς την εφαρμογή των εμβολιασμών.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ, Νοσοκομεία, Δήμοι υποχρεούνται ανά τετράμηνο για την αποστολή στοιχείων στην Υπηρεσία μας ως φορέα υλοποίησης και ως εποπτεύουσα αρχή.

Εμβόλια: ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΣΥΝ
TETRAVAC 8 δόσεις 8 δόσεις 8 δόσεις 7 δόσεις 7 δόσεις 2 δόσεις 40
MMR 50 δόσεις 25 δόσεις 25 δόσεις 20 δόσεις 40 δόσεις 10 δόσεις 170
Ηπατ.Β παιδιατρικό 50 δόσεις 25 δόσεις 25 δόσεις 20  δόσεις 40 δόσεις 10 δόσεις 170
Αιμοφιλος

ινφλουέντζας

50 δόσεις 40 δόσεις 30 δόσεις 30 δόσεις 40 δόσεις 10 δόσεις 200
Ανευμολογιάς 50 δόσεις 25 δόσεις 25 δόσεις 20 δόσεις 40 δόσεις 10 δόσεις 170
HPV

Ανθ. Θηλωμ.

15 δόσεις 10 δόσεις 10 δόσεις 10 δόσεις 13 δόσεις 2 δόσεις 60
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

      ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΕΣΥ