Ένα ακόμα έργο για την καλύτερη πρόσβαση προς τη λίμνη Λάδωνα

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 07:09
Μία ακόμα εργολαβία θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Γορτυνίας και συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα Κλείτορος για την βελτίωση του οδικού δικτύου προς την λίμνη Λάδωνα.
Συγκεκριμένα στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας το ποσό των 248.740,75€ για το έργο  «Βελτίωση οδικού δικτύου Πουρναριά – Γεφύρι Κυράς – Μυγδαλιά».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 500.000,00€ και ποσό 251.259,25€ θα καλυφθεί από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με την 184/13.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
Η αρχική χρηματοδότηση από πλευράς Δ.Ε.Η. αφορούσε αποκλειστικά εργασίες και όχι Φ.Π.Α. 23%, το οποίο θα καλυφθεί από πόρους της Π.Ε. Αρκαδίας συν το οποιοδήποτε ποσό προκύψει μετά τη δημοπράτηση του έργου, πέραν του ποσού που θα διατεθεί από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
Και αυτό το έργο αποσκοπεί στην  καλύτερη πρόσβαση προς τη λίμνη του Λάδωνα και  στην εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και στην αξιοποίηση της λίμνης ως τουριστικού προορισμού.