Ένα σπάνιο αρχειακό έγγραφο του 1838 για Λαγκαδινό μπουλούκι

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019 11:24

Η ερευνητική ομάδα των Ανθέων της Πέτρας με επικεφαλής τον Αργύρη Πετρονώτη έφερε στην επιφάνεια ένα σπάνιο αρχειακό υλικό. Συμφωνητικό του 1838 από την Κυνουρία αναφέρει τα ονόματα όλου του Λαγκαδινού μπουλουκιού με πρωτομάστορα τον Αναγνώστη Λαδόπουλο. Η σπανιότητα έγκειται στο παραπάνω γεγονός, ότι δηλάδή γίνεται ονομαστική αναφορά σε όλους τους μαστόρους (συνολικά 11).

Συγκεκριμένα το συμφωνητικό αναφέρει :“… Οἱ μαστόροι ὑπόσχονται εἰς /τόν Βασίλειον Κοράλλην ἀλληλεγγύως νά τοῦ /οἰκοδομήσωσιν οἰκίαν ἐνταῦθα εἰς τήν θέσιν Ἄγιος/ Kωνσταντῖνος κατά τό μήκος, καί τό πλάτος /θέλει ὁ Βασίλειος Κοράλλης καθώς καί τό/πάχος τοῦ τοίχου θέλει γενεῖ ῥοῦπια τέσσαρα καί ἤμισυ, τήν ὁποίαν οἰκίαν θέλουν τήν κάμει ὄλην /θόλον τό δέ πάχος τοίχου εἰς τέσσερα ἤμισυ ρού/πια νά γενεῖ ἔως εἰς τά πατώματα, καί επίσης εἰς ρούπια τρία ἤμισυ. Εἰς τόν θόλον ὑποκάτω νά κά/μουν ὤς γεφύριον διά στήλωμα τοῦ θόλου, πρός /τούτοις καίί μίαν στέρναν ἔξω τοῦ προαυλίου τό βάθος/τῆς ὁποίας νά γενεῖ τρεῖς ήμισυ πήχυς …”

Ένα σπάνιο αρχειακό έγγραφο του 1838 για Λαγκαδινό μπουλούκι