Ενημέρωση αγροτικών νοικοκυριών που απώλεσαν το Κ.Ε.Α. λόγω λανθασμένου υπολογισμού εισοδημάτων

Πέμπτη, 6 Απρίλιος 2017 21:27

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας σας ενημερώνει για σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα ενημερώνει Α) τους δικαιούχους για όσα πρέπει να προσέχουν και να αποφύγουν σχετικά με τα δηλωθέντα στην αίτηση, και Β) όσους απώλεσαν από λανθασμένο υπολογισμό των εισοδημάτων τους το ποσό που δικαιούντο.

Πιο αναλυτικά, με αφορμή σχετικό δημοσίευμα με τίτλο: “Έτσι χάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά”, το οποίο μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ, κρυφοί «κόφτες» βγάζουν εκτός εγγυημένου εισοδήματος δεκάδες χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά, ενώ ξεκινούν και διασταυρώσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων και όσοι εντοπιστούν να δήλωσαν λιγότερα για να πάρουν το επίδομα, θα κληθούν να το επιστρέψουν.

12.661 αγροτικά νοικοκυριά έχασαν το επίδομα, παρότι το δικαιούνται, λόγω του ότι θεωρήθηκε ως εισόδημα Β εξαμήνου του έτους 2016 το ποσό της επιδότησης αγροτικών προϊόντων που έλαβαν σε μια δόση τον Δεκέμβριο του έτους ενώ το ποσό αυτό έπρεπε να υπολογιστεί κατά το ήμισυ στο Α εξάμηνο και το υπόλοιπο μισό στο Β εξάμηνο του έτους. Ο κόφτης λειτούργησε διότι λανθασμένα θεωρήθηκε το σύνολο του ποσού της επιδότησης ως εισόδημα μόνο του Β εξαμήνου 2016.

Παράδειγμα: Στην πράξη ένα ανδρόγυνο αγροτών δικαιούται 300 ευρώ το μήνα, άρα 1.800 ευρώ στο εξάμηνο από το επίδομα αλληλεγγύης, αν το εισόδημά τους στο τελευταίο εξάμηνο είναι μηδενικό. Αν δηλώσουν εισόδημα 1.000 ευρώ παίρνουν τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος και του επιδόματος που δικαιούνται, δηλαδή τα 800 ευρώ. Επειδή χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο 2016 την επιδότηση για όλο το έτος, αυτό το ποσό φάνηκε στον έλεγχο της αίτησης ως το εισόδημα του Β εξαμήνου και η αίτηση απορρίφθηκε. Για παράδειγμα, ζευγάρι αγροτών πήρε 2.500 ευρώ ετήσια επιδότηση που καταβλήθηκε σε μια δόση τον Δεκέμβριο του 2016 και έχασε λόγω του λανθασμένου υπολογισμού το επίδομα αλληλεγγύης. Με τον ορθό υπολογισμό το ποσό των 2.500 ευρώ της αγροτικής επιδότησης θα υπολογιστεί κατά το ήμισυ, 1.250 ευρώ) στο Α εξάμηνο του 2016 και 1.250 ευρώ στο Β εξάμηνο. Άρα δικαιούται για το Β εξάμηνο του έτους το Κ.Ε.Α. που θα συμπληρώσει το εισόδημα του έως το ποσό των 1.800 ευρώ δηλαδή δικαιούται Κ.Ε.Α. 550 ευρώ, την διαφορά μεταξύ των 1.800 του Κ.Ε.Α. και των 1.250 ευρώ του εισοδήματος του. Σημειώνεται πως στο παράδειγμα αυτό θα συνυπολογιστεί με τα νέα δεδομένα και το Κ.Ε.Α. του Α εξαμήνου και ίσως υπάρξει παρακράτηση μέρους του ποσού στον ισολογισμό.

Για να πάρουν το επίδομα όσοι κόπηκαν λόγω επιδοτήσεων, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση και ως εξαμηνιαίο εισόδημα να αναγράψουν τη μισή από την επιδότηση που έλαβαν.

Στις αιτήσεις και στις πληρωμές κρύβονται και άλλες παγίδες που οδηγούν είτε σε απόρριψη είτε σε μικρότερη παροχή είτε και σε επιστροφή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις:

Οι αιτούντες δεν θα πρέπει στο τελευταίο εξάμηνο να έχουν εισόδημα μεγαλύτερο από το ποσό του επιδόματος που δικαιούνται να λάβουν. Αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων ότι δήλωσαν λιγότερα, θα επιστρέψουν το επίδομα. Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια (δύο ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά), δικαιούται από το εγγυημένο εισόδημα, 400 ευρώ το μήνα, δηλαδή 2.400 ευρώ στο εξάμηνο. Για να πάρει το επίδομα θα πρέπει το πραγματικό εισόδημα του τελευταίου εξαμήνου να είναι κάτω από 2.400 ευρώ, ώστε η διαφορά να καλυφθεί με το επίδομα αλληλεγγύης. Αν δηλαδή το εισόδημα εξαμήνου είναι 1.600 ευρώ, η οικογένεια θα πάρει τη διαφορά ως τα 2.400 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ.

Οι 142.087 δικαιούχοι που πληρώθηκαν με το επίδομα τον Μάρτιο και όσοι το λάβουν ως το τέλος της χρονιάς θα ελεγχθούν το 2018 και σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις στο εισόδημα που δήλωσαν για το επίδομα και στο πραγματικό τους εισόδημα, βάσει φορολογικής δήλωσης, θα τους ζητηθεί να επιστρέψουν πίσω τα ποσά που δεν δικαιούνται. Από το υπουργείο Εργασίας επισημαίνεται ότι «οι διασταυρώσεις που κάνουμε είναι και απολογιστικές. Θα ελέγξουμε αν οι φορολογικές δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2018 θα συνάδουν με αυτά που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι του ΚΕΑ μέσα στο 2017, ενώ σκοπεύουμε να ελέγξουμε αυτά που δηλώθηκαν στις αιτήσεις της πρώτης φάσης (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016) σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν τώρα για το 2016».

Οσοι έχουν ανήλικα τέκνα, που όμως ενηλικιώνονται μέσα στο 2017, δικαιούνται 50 ευρώ επιπλέον επίδομα. Ωστόσο, θα πρέπει οι ίδιοι να υποβάλουν τροποποιητική αίτηση για να αναγράψουν ότι ένα ή περισσότερα από τα παιδιά τους ενηλικιώθηκαν, ώστε αντί για 50 να παίρνουν 100 ευρώ που είναι το ποσό για κάθε ενήλικο μέλος μιας οικογένειας που παίρνει επίδομα αλληλεγγύης.

Υποβάλλεται μόνον μια αίτηση από το ίδιο πρόσωπο και δηλώνεται κάθε είδους εισόδημα που αποκτήθηκε στο τελευταίο εξάμηνο. Περίπου 10.000 εγκεκριμένοι δικαιούχοι του ΚΕΑ δεν δήλωσαν χρήματα που εισέπραξαν και βγήκαν εκτός επιδόματος, ενώ άλλοι υπέβαλαν διπλή αίτηση και ως μονοπρόσωπα νοικοκυριά και ως μέλη νοικοκυριού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ.