Ενημέρωση για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς την Παρασκευή στη Μεγαλόπολη

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020 14:48

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προχώρησε στην εξής ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς την Παρασκευή 3 Απριλίου:

Στο πλαίσιο των διατάξεων:  1. Της ΚΥΑ Β 915/17-03-2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και
  2. Της με α.π. 5/2020/18.03.2020 Εγκυκλίου της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας του καταναλωτή
  3. Της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ, 20006/20.03.2020 (ΦΕΚ 943/20.03.2020) στην οποία αναφέρεται: (α) ότι σε κάθε αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτή, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (ήτοι παραγωγοί/επαγγελματίες) και (β) η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό- ελεύθερο από αντικείμενα.
  4. Της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20040 (ΦΕΚ 988/22.03.2020), στην οποία αναφέρεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των λαϊκών αγορών …. που εμπεριέχουν μετακίνησης από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, έως το Σάββατο 25 Απριλίου 2020.

 

Ανακοινώνεται ότι:

Αύριο, Παρασκευή 03.04.2020, στη Λαϊκή Αγορά Μεγαλόπολης

 

–              Ο τομέας πώλησης Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών προϊόντων, δηλαδή οι πάγκοι που τοποθετούνται εκτός του στεγάστρου, δε θα λειτουργήσει.

 

–              Ο τομέας πώλησης Διατροφικών Προϊόντων/Προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή οι πάγκοι που τοποθετούνται εντός του στεγάστρου, θα λειτουργήσει κανονικά.

 

–              Ο αριθμός των πωλητών δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να ξεπερνά το 50% του συνόλου των θέσεων πώλησης της αγοράς ανά κατηγορία (επαγγελματίες – παραγωγοί).

 

–              Επειδή η Λαϊκή Αγορά Μεγαλόπολης δεν αναπτύσσεται σε γραμμική διάταξη, ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος και διαμορφώνεται σε τέσσερις (4) θέσεις για επαγγελματίες και είκοσι πέντε θέσεις (25) για παραγωγούς. Η αριθμημένες θέσεις αποτυπώνονται στο συνημμένο διάγραμμα.

 

–              Οι επαγγελματίες πωλητές αναπτύσσουν τις εγκαταστάσεις τους αυστηρά στις δύο αριθμημένες θέσεις που τους αναλογούν. Αντίστοιχα οι παραγωγοί σε μία αριθμημένη θέση.

 

–              Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τα ονόματα των πωλητών, μετά από κλήρωση, διανεμήθηκαν σε δύο πίνακες: σε αυτούς που θα προσέλθουν την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και αυτούς που θα προσέλθουν την επόμενη Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020.

 

Για την προστασία των πωλητών και καταναλωτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα που σας έχουν ήδη γίνει γνωστά. Πιο συγκεκριμένα πρέπει:

 

α) οι πάγκοι μεταξύ των πωλητών να βρίσκονται σε απόσταση πέντε (5) μέτρων. Ο ενδιάμεσος χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος από αντικείμενα

 

β) ΌΛΟΙ οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης

 

γ) ΌΛΟΙ οι πωλητές οφείλουν να τοποθετούν, σε εμφανές σημείο του πάγκου τους, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα

 

δ) οι καταναλωτές να μη συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς, αλλά να διατηρούν απόσταση μεταξύ τους.

 

Στο σχεδιάγραμμα της Λαϊκής που θα βρίσκεται αναρτημένο και στον χώρο της αγοράς, αποτυπώνονται οι θέσεις στις οποίες επιτρέπεται να αναπτυχθούν οι εγκαταστάσεις  των πωλητών.

 

Η τήρηση του σχεδιαγράμματος και του ελέγχου ταυτοπροσωπίας των πωλητών της Λαϊκής  Αγοράς θα γίνει από τις Αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές .

 

Γνωστοποιείται στους πωλητές και το αγοραστικό κοινό, ότι  ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς, θα απολυμανθεί τόσο πριν όσο και μετά τη λήξη της λειτουργίας της Παρασκευής 03 Απριλίου 2020.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών                                                                                                             & Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Σιέμπος

Πωλητές με άδεια παραγωγού
που θα προσέλθουν στις 3 Απριλίου 2020

Θέση Επωνυμο Ονομα
1 Ψυχογιός Γεώργιος
4 Γάτσιος Καμαρινός
7 Σταυρόπουλος Νικόλαος
10 Μπούτσικου Μαρία
13 Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος
16 Καραγιώργης Στάθης
19 Κουτσιουκέλας Γεώργιος
22 Ζάχος Ηλίας
25 Θεοδωρόπουλος Αντώνιος
28 Ζώης Παναγιώτης
30 Παπαδοπούλου Αθανασία
33 Στεφανοπούλου Γεωργία
38 Κούγιας Νικόλαος του Αναστ.
42 Καπετάνου Μαρία
49 Φούζας Ηλίας
65 Τζιούμης Αναστάσιος
58 Τότσικας Σωτήριος
78 Μπλάνας Βασίλειος
82 Βλαχονικολού Κων/να
88 Σιδεράτου Αργυρώ
89 Παπούλιας Μιχαήλ
93 Καραμπάτος Σταύρος
95 Παπαδοπούλου Παναγιωτα
109 Κωνσταντόπουλος Ηλίας
112 Ποπα Αικατερίνη

Ονομαστικός κατάλογος πωλητών με
εμπορική άδεια που θα προσέλθουν
στις 03 Απριλίου 2020

Ηλιόπουλος Γεώργιος 115-116
Παπαθεοφάνης Γεώργιος 55-62
Μεγρέμη Ελένη 84-85
Καστραντάς Κων/νος 98-99