Ενημερωτική εκδήλωση στη Σπάρτη για το πρόγραμμα Leader

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013 09:25

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση στη Σπάρτη, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 μμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου, στο 2ο χλμ. Εθνικής οδού Σπάρτης Γυθείου.Η περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων LEADER στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στην Ανατολική Πελοπόννησο (Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία) για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 έχει καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014.
Η ευρύτερη περιοχή είναι «εξοικειωμένη» με το πρόγραμμα LEADER δεδομένου ότι είναι η Τρίτη προγραμματική Περίοδος εφαρμογής του και έχουν ήδη προηγηθεί τρεις (3) ακόμα προσκλήσεις. Η μέγιστη όμως συμμετοχή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης και τελευταίας Πρόσκλησης επιβάλλει την πραγματοποίηση της κεντρικής αυτής ενημερωτικής εκδήλωσης.

Η ενημέρωση θα γίνει από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και θα περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση:
•    Των προκηρυσσόμενων δράσεων
•    Των επιλέξιμων κατηγοριών επενδύσεων
•    Των επιλέξιμων δαπανών και των ποσοστών επιχορήγησης
•    Των διαδικασιών ετοιμασίας των φακέλων υποψηφιότητας και των κριτηρίων αξιολόγησης
•    Των διαδικασιών υλοποίησης των επενδύσεων και καταβολής της επιχορήγησης
•    Των υποχρεώσεων των επενδυτών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Ακολουθεί πίνακας με τις προκηρυσσόμενες δράσεις της 4ης Πρόσκλησης:

 

Προκηρυσσόμενες Δράσεις

Προκηρυσσόμενα ποσά Δ.Δ.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Δικαιούχοι

Περιοχή Παρέμβασης

Κωδικός

Δράση

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

350.000,00

50%

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης

L311-5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

85.650,00

50%

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

Σύνολο περιοχής παρέμβασης

L311-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

80.700,00

50%

L311-7

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

79.300,00

50%

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

100.000,00

50%

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου 311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

80.000,00

50%

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

99.222,74

50%

L313-8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

80.000,00

50%

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης

L321-1

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

120.000,00

100%

ΟΤΑ α΄ βαθμού

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης

L321-2

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ.

75.000,00

100%

ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης

L322-1

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

131.000,00

50%

ΟΤΑ α΄ βαθμού

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης

L323-4

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονομιά

103.617,33

50%

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

Σύνολο Περιοχής Παρέμβασης

ΣΥΝΟΛΟ

1.384.490,07

 

Τα προκηρυσσόμενα ποσά δημόσιας δαπάνης είναι ενδεικτικά και μπορούν να αυξηθούν ανάλογα με το πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον ανά δράση καθώς και την αναμόρφωση των διαθέσιμων πιστώσεων σύμφωνα με τη συνολική πορεία του τοπικού προγράμματος.Περιοχή Εφαρμογής.
Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος παρουσιάζεται στην 4η Πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής που διατίθεται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και στην ιστοσελίδα της www.parnonas.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
Υπεύθυνοι: Μαριλού Μπούζιου, Παναγιώτης Γεωργοστάθης, Ηλίας Μαρνέρης, Γιώργος Μπόκος.
Τηλ.: 27570-22807, E-mail: leader@parnonas.gr, Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr