Ενημερωτική συνάντηση στην Τρίπολη για την ανακύκλωση αδρανών υλικών

Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 13:09

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας-ΑΑΝΕΛ», εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εμβέλεια στις Π.Ε. Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας και Μεσσηνίας, διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση στην Τρίπολη με θέμα:

«Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εφαρμογή του νομικού πλαισίου», την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17:30-21:00, στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης.

Το Συλλογικό Σύστημα ΑΑΝΕΛ είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συστήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 και εποπτεύεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εποπτεία των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, που πραγματοποιούνται από δημόσια ή/και ιδιωτικά νομικά και φυσικά πρόσωπα (Υπόχρεοι Διαχειριστές, Μονάδες Ανάκτησης ΑΕΚΚ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνάντηση έχει στόχο την ενημέρωση σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

• οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο,

• οι στόχοι και τα οφέλη της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ,

• οι μελλοντικές ενέργειες που απαιτούνται και προγραμματίζονται και

• η σημερινή κατάσταση της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η Συνάντηση περιλαμβάνει χαιρετισμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Δήμων της Π.Ε. Αρκαδίας, καθώς και εισήγηση που θα κάνει ο Γενικός Διευθυντής της ΑΑΝΕΛ, κος Χάρης Μουρκάκος, μετά το πέρας των οποίων προβλέπεται χρόνος για συζήτηση, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους φορείς και τους επαγγελματίες των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, καθώς και στους πολίτες.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΝΕΛ (www.aanel.gr).

Θεωρούμε ότι το θέμα των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διαχείρισης των ΑΕΚΚ με τρόπο νόμιμο και ασφαλή για τους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Παύλο Χραμπάνη, Υπεύθυνο Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης, στο τηλέφωνο 210-6047497 και 210 6046544 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pchrambanis@aanel.gr και info@aanel.gr.

Χορηγός επικοινωνίας: Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης