Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων – Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στην δράση του ΠΕΠ

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 11:42

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επιχειρήσεων στη δράση του ΠΕΠ Πελοποννήσου με αντικείμενο την “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού”.

Την εν λόγω πρόσκληση για την πιο πάνω δράση (2.b.2.3) μπορείτε να δείτε εδώ:2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΤΠΕ 9ΚΚΗ7Λ1-7ΣΔ