Εορτασμός της Αγίας Φωτεινής στην Αρχαία Μαντινεία

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 12:21

Τὴν Κυριακὴ 26η Μαϊου πανηγυρίζει μὲ κάθε λαμπρότητα ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου ΦΩΤΕΙΝΗΣ τοῦ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς, ΣΑΒΒΑΤΟ 25η  Μαϊου καὶ ἀπὸ ὥρας 8.00 μ.μ. θὰ ψαλη ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ.Τὸ  πρωί τῆς Κυριακῆς θὰ τελεσθῇ ΟΡΘΡΟΣ–Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ καὶ περιφορὰ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ.

Ἐκ  τοῦ Μαντινειακου Συνδέσμου