Επανάληψη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΔΑΚ Τρίπολης

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 16:44

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα πραγματοποιηθεί επανάληψη του Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του ΔΑΚ Τρίπολης καθότι ο προηγούμενος απέβη άγονος, κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, όπως αναφέρονται στη δημοσιευθείσα απόφαση Δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω1ΥΨΟΛΜΦ-0Χ4) και συγκεκριμένα την Πέμπτη 19-03-2020 στις 11:00, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
Τρίπολης (Εθνικής Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου)

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου ΤρίποληςΚούρος Ηλίας