Επανάληψη της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 17 Μαρτίου

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 14:57
Η 1η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο, 17/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00μμ, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη απαρτίας (Ν.4555/2018 άρθρο 105), με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.