Επερώτηση «Πελοπόννησος Οικολογική» για ανεξέλεγκτη απόθεση μπάζων

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 15:39

Επερώτηση για την ανεξέλεγκτη απόθεση Αποβλήτων Εκσκαφών (μπάζα) Κατασκευών (ΑΕΚΚ) που θα συζητηθεί στο προσεχές περιφερειακό συμβούλιο, υπέβαλε στις 5 Σεπτεμβρίου η «Πελοπόννησος Οικολογική», με αφορμή το οδικό έργο Φωκιανός – Κυπαρίσσι.

Όπως αναφέρει η κ. Λυμπεροπούλου, η  επερώτηση τολμά και ανοίγει το θέμα των δημοσίων έργων στην Πελοπόννησο του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, του οποίου οι δηλώσεις για «πράσινη» και αειφόρα περιφέρεια πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη και όχι στα λόγια.Η επερώτηση της «Πελοποννήσου Οικολογικής» ίσως αποδείχτηκε και προφητική με τα όσα ακολούθησαν με τις καταστροφικές πλημμύρες.

Δήμητρα Λυμπεροπούλου
«Πελοπόννησος Οικολογική»

Διαβάστε την επερώτηση:

Καλαμάτα 5/09/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ»

ΠΡΟΣ : τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Θέμα: Είναι γνωστό το σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί στο περιβάλλον και την εικόνα της περιφέρειάς μας η ανεξέλεγκτη απόθεση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατασκευών (ΑΕΚΚ). Αναφέρω, ενδεικτικά, το χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας απασχόλησε πρόσφατα, της απόθεσης στο έργο Κυπαρίσσι-Φωκιανός. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση, ποια τα μέτρα και οι ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής;

Με δεδομένα ότι:

1. Η σχετική νομοθεσία (Ευρωπαϊκή Οδηγία για την διαχείριση αποβλήτων 2008/98,ΚΥΑ 36259 του 2010 και άρ. 40 του νόμου 4030/2011) όχι μόνο δεν επιτρέπει τηνανεξέλεγκτη απόθεση αλλά, εισάγοντας την αρχή της ευθύνης του παραγωγού των αποβλήτων αυτών, επιβάλλει την ίδρυση «Συστημάτων Διαχείρισης» με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση τουλάχιστον του 50% των αποβλήτων αυτών ήδη από την 1-1-2015. Είναι, δε, επίσης γνωστό ότι σοβαρό μέρος των αναγκαίων αδρανών μπορεί να προέρχεται από ανάκτηση-ανακύκλωση ΑΕΚΚ.

2. Σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, σχετικά με την διάκριση στον τρόπο διαχείρισης μπαζών ανάλογα με το αν προέρχονται από δημόσια και ιδιωτικά έργα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potočnik ήταν ξεκάθαρος. Το χώμα και οι πέτρες που εκσκάπτονται κατά τη διαδικασία κατασκευής δημοσίων (και ιδιωτικών) έργων, αποτελούν απόβλητα εάν ο κάτοχος των υλικών αυτών τα απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να τα απορρίψει, σύμφωνα με τον ορισμό των αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας πλαισίου.

3. Από τη στιγμή που χαρακτηριστούν απόβλητα, πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασία ανάκτησης, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στο στόχο του 70 % που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας πλαισίου• ή, ως τελευταία λύση, να αποτεθούν ασφαλώς.

4. Τα μπάζα είναι μπάζα, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από ιδιωτικά ή δημόσια έργα και άρα δε νοείται διαφορετικός τρόπος διαχείρισης ανάμεσά τους. Η περίσσεια εκσκαφών είναι απόβλητο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, ανεξαρτήτως και πάλι αν μιλάμε για δημόσια ή ιδιωτικά έργα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτούμε:

Α. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση από πλευράς ύπαρξης συστημάτων και χώρων διαχείρισης ΑΕΚΚ στην περιφέρειά μας;

Β. Τι μέτρα έχετε λάβει προκειμένου να ελέγξετε και να διασφαλίσετε ότι οι εργολήπτριες εταιρίες των εκτελούμενων στην Περιφέρειά μας έργων που συνεπάγονται εκσκαφές και κατεδαφίσεις, και ιδίως των μεγάλων οδικών έργων έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η σχετική με την διαχείριση των ΑΕΚΚ, Κοινή Υπ. Απόφαση 36259/του2010, σχετικά με την διαχείριση ΑΕΚΚ, ιδιαίτερα τις προβλέψεις του αρ. 7 παρ. 3;

Γ. Τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε ώστε να ενθαρρυνθούν αλλά και να πιεστούν οι παραγωγοί ΑΕΚΚ, τόσο από ιδιωτικά όσο και από δημόσια έργα, για να συμπράξουν στην ίδρυση «συστημάτων» προς διαχείριση των ΑΕΚΚ τα οποία παράγουν με βάση τις προβλέψεις της παραπάνω νομοθεσίας για επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση και διάθεση του υπολείμματος;

Δ. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε ώστε να διευκολύνετε τη σύμπραξη των φορέων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την χωροθέτηση χώρων διαχείρισης ΑΕΚΚ, τουλάχιστον ενός σε κάθε περιφερειακή ενότητα και του εντοπισμού και χρήσης λατομείων προς αποκατάσταση, ως χώρων διαχείρισης και απόθεσης του υπολείμματος κατά τις προβλέψεις του αρ. 40 του νόμου 4030 του 2011;

Η Ελληνική πολιτεία πρέπει να αλλάξει εντελώς τακτική και να στηρίξει έμπρακτα την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση μπαζών δημιουργώντας κίνητρα για την αγορά δευτερογενών υλικών έτσι ώστε οι επιδόσεις της να βελτιωθούν αισθητά. Το δυναμικό στην κατεύθυνση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης μπαζών είναι πολύ μεγάλο ενώ η συνήθης πρακτική που ακολουθείται κατά κόρον ως τώρα με την ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών στο περιβάλλον δεν έχει καμία σχέση με πρακτική ευρωπαϊκού κράτους εν έτει2016.

Για την Περιφερειακή Παράταξη “Πελοπόννησος Οικολογική”,

Δήμητρα Λυμπεροπούλου