Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016 14:09
Φωτο: drt915.gr

Νέες προθεσμίες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» ενημερώνει το επιχειρηματικό κοινό ότι μετά από την παράταση στις καταληκτικές προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:1. Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016.
2. Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

Μεταβολές στο Φ.Π.Α. σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των κουπονιών

Στις 27 Ιουνίου 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία με στόχο την αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τις συναλλαγές που αφορούν τα κουπόνια με την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων περί ΦΠΑ στον εν λόγω τομέα.

Η οδηγία έχει ως στόχο να μειώσει τον κίνδυνο της αναντιστοιχίας των εθνικών φορολογικών κανόνων που οδηγούν σε διπλή φορολόγηση, η μη φορολόγηση ή άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένα κουπόνι εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος και χρησιμοποιούνται σε άλλο, και ιδίως όταν τα κουπόνια που διαπραγματεύονται.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr

Πλεόνασμα 2,28 Δις. Ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,282 δισ. ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, εξέλιξη που οφείλεται στην αύξηση των εσόδων, αλλά κυρίως στην υπερσυγκράτηση των δαπανών κατά 2,73 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, τα φορολογικά έσοδα που μπήκαν στα ταμεία του Δημοσίου στο πρώτο πεντάμηνο του έτους ανήλθαν σε 15,685 δισ. ευρώ υπερβαίνοντας το στόχο που είχε τεθεί κατά 356 εκατ. ευρώ.

ΤτΕ: Μικρή αύξηση στις καταθέσεις επιχειρήσεων τον Μάιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Μάιο, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 121,7 δισ. ευρώ από 121,4 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, καταγράφεται σημαντική μείωση των καταθέσεων κατά 6,3%, καθώς πέρυσι τον Μάιο, το απόθεμα των καταθέσεων έφθανε τα 129,9 δισ. ευρώ.