Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017 12:24

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, για τα διαδραστικά σεμινάρια, «Marketing και Εξωστρέφεια» με έμφαση στις Προτεραιότητες των Μικρών και Μικρομεσαίων Οικογενειακών Επιχειρήσεων έτυχε μεγάλης αποδοχής από τα μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και τις δύο σειρές σεμιναρίων.Το επόμενο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Ιουνίου στις 5 μ.μ.-9.30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανός 21.
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, www.arcadianet.gr μπορείτε να βρείτε όλες οι λεπτομέρειες.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ενημέρωση για ό,τι αφορά την ρύθμιση οφειλών των νοικοκυριών και των επαγγελματιών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους ιδιώτες, μπορούν να έχουν όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να περιηγηθούν στον δικτυακό χώρο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) που ξεκίνησε την Παρασκευή την λειτουργία του.

Με εύκολο τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, για την ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών και για όλες τις πρωτοβουλίες της ειδικής γραμματείας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, www.arcadianet.gr

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό για δυο νέες υπηρεσίες online πληρωμών των τραπεζών μελών της οι οποίες απλοποιούν τη διαδικασία και μειώνουν δραστικά το χρόνο ολοκλήρωσης στις μεταφορές χρηματικών ποσών.
Ο δικαιούχος πιστώνεται σε δευτερόλεπτα ποσά ως 500 ευρώ και σε λιγότερο από δέκα λεπτά για μεγαλύτερα, ακόμα και εάν διατηρεί λογαριασμό σε τράπεζα διαφορετική από αυτήν του πληρωτή. Ειδικότερα:

Με την πρώτη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές (φυσικά πρόσωπα) μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως 500 ευρώ την ημέρα, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου (24Χ7), με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και άμεση διαθεσιμότητα των πιστούμενων κεφαλαίων σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δικαιούχοι των χρηματικών ποσών μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τη χρήση της υπηρεσίας χρειάζεται εγγραφή πληρωτών και δικαιούχων στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου αλλά μόνον ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου ή ο ΑΦΜ (εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας). Στην υπηρεσία συμμετέχουν οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ: Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank.

Με τη δεύτερη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως 12.500 ευρώ ανά εντολή, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 16:30, με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και διαθεσιμότητα των κεφαλαίων του το αργότερο σε δέκα (10) λεπτά. Στην υπηρεσία συμμετέχουν οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ: Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank και ATTICA

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Λίστα με τους «κόκκινους» συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς, δημιουργούν οι εταιρίες, με την έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η λίστα θα έχει τη λογική του Τειρεσία, δηλαδή θα αποτελεί ένα σύστημα επεξεργασίας, το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης, που θα ενημερώνει τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Η Αρχή ενέκρινε με ομόφωνη απόφαση το σχέδιο υπογραμμίζοντας όμως, ότι οι εταιρίες δεν θα μπορούν να αποκλείσουν εντελώς την παροχή υπηρεσίας σε καταναλωτή.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μείωση του Φ.Π.Α. στα ηλεκτρονικά βιβλία, έτσι ώστε να ισχύει ο ίδιος συντελεστής όπως και με τα τυπωμένα βιβλία – Στην τελική ευθεία η πρόταση τη Ε.Ε.

Στην τελική φάση τους βρίσκονται οι τροποποιήσεις της οδηγίας του ΦΠΑ σχετικά με τους συντελεστές που εφαρμόζονται σε βιβλία – εφημερίδες και περιοδικά.

Η ψηφοφορία για τις τροπολογίες θα γίνει την 1.6.2017 από την ολομέλεια της την Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, www.arcadianet.gr