Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων από το ΙΝ.Ε ΓΣΕΕ

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019 11:48

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Πελοποννήσου πρόκειται να υλοποιήσει 4 προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στον τουρισμό με πιστοποίηση στα θεματικά αντικείμενα:

1. Μαγειρική/ ζαχαροπλαστική,2. Οροφοκομία,

3. Υπάλληλος Υποδοχής,

4. Εστιατορική τέχνη,

5. Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B),

6. Διαδικτυακές πωλήσεις (στον τουρισμό),

7. Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών.

Προβλέπεται:

• Εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ/ 80 ώρες

• Δωρεάν Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να πιστοποιήσουν την τεχνική τους επάρκεια στο επάγγελμα/ ειδικότητα.

• Παροχή εξατομικευμένων συνεδριών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από εξειδικευμένους συμβούλους.

Το σύστημα επιλογής ωφελουμένων στηρίζεται σε απαιτούμενα και μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Οι πληροφορίες του Έργου και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη βρίσκονται αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (http://www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Πελοποννήσου, Σπάρτης 8, Τρίπολη, τηλ. 2710226146, e- mail:peloponnese@reg.inegsee.gr

Πράξη: «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού», Υποέργο 2 «Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων στον κλάδο του τουρισμού στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)»