Το Επιμελητήριο επιδοτεί τα μέλη του σε εκθέσεις εσωτερικού για το 2016

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 11:32
Φωτο: drt915.gr

ΕΚΘΕΣΗ «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ»

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την τόνωση των Αρκαδικών επιχειρήσεων και την προώθησή τους, προγραμματίζει την επιδότηση των επιχειρήσεων μελών του σε σημαντικές κλαδικές εκθέσεις του εσωτερικού για το 2016.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των εταιριών που θα επιδοτηθούν, στην οποία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, είναι η επιχείρηση να είναι μέλος του
Επιμελητηρίου και να έχει εξοφλήσει και τη συνδρομή του έτους 2016.

Β. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιδότησης θα πρέπει να στείλουν σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, η οποία για κάθε έκθεση θα ξεκινά και θα τελειώνει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Γ. Σημειώνεται ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιδότησης μπορεί να υποβληθεί για μέχρι δύο από τις ανωτέρω Εκθέσεις, θα προτιμώνται δε όσοι λαμβάνουν επιδότηση για πρώτη φορά, ανά ημερολογιακό έτος. Ο ανώτατος αριθμός επιδοτούμενων επιχειρήσεων ανά έκθεση είναι πέντε (5).

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση που εγκρίθηκε για επιδότηση δεν συμμετάσχει τελικά στην έκθεση, θα επιλέγεται η αμέσως επόμενη επιχείρηση με σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός των 5 επιχειρήσεων σε μία έκθεση, το ποσό θα προστίθεται στην αμέσως επόμενη κ.ο.κ. Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, αποδεικτικό προτεραιότητας των επιχειρήσεων θα αποτελεί η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το Επιμελητήριο Αρκαδίας της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην αντίστοιχη έκθεση.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά επιχείρηση-εκθέτη. Η επιδότηση θα καταβάλλεται στον εκθέτη με το πέρας της συμμετοχής του στην έκθεση και την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου για τη δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2016

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για την έκθεση:

ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ: 15-18 Απριλίου 2016, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα
θα ξεκινήσει την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00 και δε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα παραληφθούν νωρίτερα. Η διαδικασία θα κλείσει την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 και ώρα 14.00, με σκοπό να καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός επιδοτούμενων επιχειρήσεων, ο οποίος ανέρχεται στις 5 ανά έκθεση.

Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr και μπορείτε να την υποβάλετε είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη), είτε με φαξ στο 2710227141, είτε με e-mail στο info@arcadianet.gr.