Επισφράγιση της ισχύος έναντι όλων των εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018 09:11

Για την διευκόλυνσή σας, παραθέτω ολόκληρο το κείμενο της επιστολής που έστειλε στο Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας κ. Δ. Καρελάς ως απάντηση στο ερώτημα που του είχαμε θέσει. Προσέξτε ιδιαίτερα την τελευταία παράγραφο που περιέχει τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την ισχύ έναντι όλων, του εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας σας, που έχει εκδοθεί πριν την 01-09-2011 από κάθε νόμιμη υγειονομική επιτροπή, στο σώμα του οποίου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

Πλέον δε νοείται ουδεμία άρνηση αποδοχής του από καμιά δημόσια υπηρεσία. Είναι σαφές πως επανέλεγχος απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που το εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας ΔΕΝ αναγράφει το απαιτούμενο από το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο ποσοστό αναπηρίας. Σε αυτές και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται επανέλεγχος από το ΚΕ.Π.Α. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που αφορούν σε εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικά αναπηρίας, στο σώμα των οποίων αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας επανέλεγχος ΔΕΝ απαιτείται.Σας καλούμε να ακολουθήστε τις χρηστικές πληροφορίες που σας έχουμε δώσει και μαζί με το πρότυπο της αίτησης προς την δημόσια υπηρεσία, το έγγραφο της Γ.Γ. Πρωθυπουργού και το εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας σας, να συνυποβάλλεται και το παρόν έγγραφο με την απάντηση του Γ.Γ. Πρόνοιας κ. Δ. Καρελά ώστε η δημόσια υπηρεσία να το αποδέχεται άμεσα και χωρίς αντίρρηση όπως ορίζει η έννομη τάξη της Ελλάδας.

Μην ξεχνάτε σε κάθε αίτηση να σημειώνετε την φράση: “Επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου”.

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης
Τηλέφωνο : 210-5281105
Fax: 210-5281113
Email: sgoulidis@yeka.gr
ΠΡΟΣ: Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας
Κλεομβρότου 50,
Αθήνα 15 – 02 – 2018
Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.28/Γ.Π.7798/161

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Σχετ.: Η με Α.Π. 33/18-12-2017 επιστολή του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας

Αναφορικά με το ζήτημα που θίγετε στην ανωτέρω επιστολή, παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4025/2011 «Οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας και λοιπών επιδομάτων πρόνοιας, ιδίως πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση, πάσχοντες από ανοσοανεπάρκεια, τυφλά άτομα, εξετάζονται υποχρεωτικά από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος.». Στη συνέχεια και μετά την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, σχετικά με την ίδρυση των ΚΕ.Π.Α., το άρθρο 46 του ν. 4025/2011 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4331/2015 ως εξής:

«Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από 01-09-2011 για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής. Η εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής. Για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία γίνονται δεκτές κι οι γνωματεύσεις της Α.Σ.Υ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος…».

Η ίδρυση των ΚΕ.Π.Α. αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά τον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των πολιτών για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας.

Περαιτέρω, στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4331/2015 ορίζεται ότι «Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων.».

Είναι ευνόητο ότι οι επανέλεγχοι διενεργούνται για την επικαιροποίηση των φακέλων των δικαιούχων και, σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητοι (ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ) όταν στις παλιές εν ισχύ γνωματεύσεις, ακόμα κι αν πρόκειται για εφ’ όρου ζωής κρίση, ΔΕΝ αναγράφεται το απαιτούμενο από το επικαιροποιημένο κανονιστικό πλαίσιο ποσοστό αναπηρίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας
Δ. Γ. Καρέλλας

Πηγή: takisalexandrakis.blogspot.gr