Επιστολή κ.Ιερεμία σε Ξάνθο για την έλλειψη ασθενοφόρου στο Κ.Υ Δημητσάνας

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016 19:34

Πρός τόν Ὑπουργόν Ὑγείας Κον Ἀνδρέαν Ξανθόν

Κύριε Ὑπουργέ,
Ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ἐπαρχίας Γορτυνίας Σᾶς μεταφέρω τήν ταραχή καί τόν πόνο τοῦ λαοῦ της, διότι στερεῖται (λόγω βλάβης) ἀσθενοφόρου ὀχήματος, ἀναγκαιοτάτου διά τούς κατοίκους, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εἶναι γέροντες τήν ἡλικία. Εἶναι γενικό τό παράπονο τῶν Γορτυνίων, διότι αἰσθάνονται ἐγκαταλελειμμένοι, ἀλλά ἡ τωρινή στέρηση ἀσθενοφόρου τούς ἔκανε νά πονέσουν καί νά ἀγανακτήσουν ἀκόμη περισσότερο.
Παρακαλῶ μέ ὅλο τόν κλῆρο καί τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου νά ἐνεργήσετε ἄμεσα γιά τήν ἀναπλήρωση τῆς σοβαρῆς αὐτῆς ἔλλειψης.Μετά τιμῆς
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας