Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ Πελοποννήσου σε κ. Σταθάκη για τη δυσλειτουργία του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II”

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 17:55

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με δεδομένο την πλήρη δυσλειτουργία του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II”, απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκη:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,Όπως φανταζόμαστε ότι θα έχετε ήδη ενημερωθεί, το πληροφοριακό σύστημα υποβολής και καταχώρησης των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» το οποίο, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΕΝ και κατόπιν δύο διαδοχικών παρατάσεων, θα ήταν καθόλα έτοιμο να λειτουργήσει απρόσκοπτα σήμερα Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 από τις 8 π.μ., δεν λειτουργεί για λόγους άγνωστους σε εμάς, κάτι για το οποίο σας είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει.

Επειδή, και σύμφωνα με τα όσα έχουν προκηρυχτεί, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με αποκλειστικό και μόνο κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας, θα πρέπει άμεσα να παρέμβει το Υπουργείο προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του ειδάλλως εγείρονται ζητήματα που καθιστούν την εγκυρότητα και νομιμότητα της όλης διαδικασίας ιδιαίτερα επισφαλή.

Είναι αδιανόητο συνάδελφοι Μηχανικοί να κάθονται με τις ώρες μπροστά από έναν υπολογιστή με την ελπίδα ότι το σύστημα ίσως κάποια στιγμή αποφορτιστεί και συνεχίσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Είναι αδιανόητο κριτήριο επιλογής να αποτελεί η σειρά προτεραιότητας και όχι η πιο άρτια τεχνικά και οικονομικά πρόταση.

Δεν είναι δυνατόν η μη επιλεξιμότητα μιάς πρότασης να οφείλεται στην ηλεκτρονική δυσλειτουργία ενός συστήματος, δηλ. σε παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με την αρτιότητα των προτάσεων.

Όλοι γνωρίζουν ότι το επάγγελμα του Μηχανικού έχει οδηγηθεί στη φτωχοποίηση τα τελευταία χρόνια, διαδικασίες σαν αυτές όμως το οδηγούν στον απόλυτο εξευτελισμό.

Πάγια θέση του ΤΕΕ Πελοποννήσου είναι ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι από τα ζητήματα στα οποία ο Τεχνικός κόσμος ασχολείται και πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μηδενικής κατανάλωσης των κτηρίων με όλα τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που αυτός θα επιφέρει.

Προγράμματα όπως το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» είναι σίγουρο ότι αν εκπονηθούν σωστά θα συμβάλλουν στην ταχύτερη επίτευξη του παραπάνω στόχου, επισήμανση που επανειλημμένως στο παρελθόν το ΤΕΕ Πελοποννήσου έχει τονίσει σε σχετική αλληλογραφία με το ΥΠΕΝ. Δυστυχώς όμως ο τρόπος αλλά και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων έτσι όπως έχουν προκηρυχτεί κάθε άλλο παρά συμβάλλουν σε αυτή τη κατεύθυνση. Αντιθέτως επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα και αποτυπώνουν στη συνείδηση του απλού πολίτη ότι όλα γίνονται για να δοθούν κάποια χρήματα, να δουλέψουν οι Μηχανικοί και οι επαγγελματίες του χώρου απαξιώνοντας ακόμα περισσότερο τη σοβαρότητα των μελετών άλλα και των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και ρόλο του Ενεργειακού Επιθεωρητή-Μελετητή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η επέμβαση σας πρέπει να είναι άμεση και προς την κατεύθυνση της αναβολής της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πλήρης δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος καταχώρησης των αιτήσεων για όλο το χρονικό διάστημα της αναβολής προκειμένου να είναι σε θέση οι Μηχανικοί-Σύμβουλοι να έχουν καλύτερη εξοικείωση με τις εφαρμογές και τις απαιτήσεις του συστήματος.

Αν μάλιστα κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής εξεταστεί η δυνατότητα αναθεώρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, προκειμένου να δίνεται προτεραιότητα στις πιο τεχνικά και οικονομικά άρτιες προτάσεις, θεωρούμε ότι θα έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας.

Συγχρόνως πιστεύομε ότι με την αναθεώρηση των κριτηρίων θα αποφύγομε πιθανές μελλοντικές δυσλειτουργίες του συστήματος λόγω του μεγάλου αριθμού των υποβαλλόμενων αιτήσεων οι οποίες και θα καταστήσουν μη αντικειμενική και αναξιόπιστη την επιλογή μόνο με σειρά προτεραιότητας.»