Επιστολή ΤΕΕ Πελοποννήσου για την εγκατάσταση φυσικού αερίου

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 05:07

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε επιστολή στους αρμόδιους Υπουργό και Υφυπουργό  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ.κ. Ιωάννη Μανιάτη και Ασημάκη Παπαγεωργίου, σχετικά με το θέμα της Εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές (διέλευση δικτύου φυσικού αερίου προς Μεγαλόπολη). Το πλήρες κείμενο της επιστολής αναφέρει τα εξής:Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Επειδή ήδη είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου από Αθήνα προς Μεγαλόπολη, το ΤΕΕ Πελοποννήσου, επανέρχεται σε παλαιότερο αίτημά του ζητώντας τα κάτωθι:

 

i) Να τροποποιηθεί το Π.Δ. 420 της 19/20-10-1987 (ΦΕΚ 187 Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 321/1988 (ΦΕΚ 150 Α΄/8-7-1988) και το Ν. 3175 (ΦΕΚ 207 Α΄/29-8-2003), και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές διέλευσης του νέου αγωγού αερίου προς Μεγαλόπολη, συγκεκριμένα οι πόλεις της Κορίνθου, του Άργους, του Ναυπλίου, της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης, ώστε να καταστεί και υποχρεωτική η μελέτη και κατασκευή συστημάτων διανομής-παροχής φυσικού αερίου για τα νέα κτίρια.

ii) Να εκδοθεί η ΚΥΑ πού προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 5 του ανωτέρω Π.Δ. και,

iii) Να συσταθούν και να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό οι νέες ΕΠΑ (Εταιρίες Παροχής Αερίου) στις περιοχές διέλευσης του αγωγού και τροφοδοσίας πόλεων Κορίνθου, Άργους-Ναυπλίου και Τριπόλεως, προκειμένου να αποφευχθεί καθυστέρηση στην έγκριση των εργασιών.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου τονίζει για άλλη μία φορά την αναγκαιότητα άμεσης χρήσης ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πηγών ενέργειας πού επηρεάζουν κατά το δυνατό λιγότερο το περιβάλλον και ειδικά στη σημερινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

Πιστεύομε ακράδαντα ότι η χρήση πηγών ενέργειας πού ανακουφίζουν οικονομικά τα νοικοκυριά και συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία είναι άκρως επιβεβλημένη αφού μπορεί να προσδώσει στο μέλλον τεράστιο όφελος για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού πού βιώνει τις δυσκολίες της κρίσης και να δώσει ώθηση στην μικρή και μεσαία βιομηχανία και μεταποίηση, συμβάλλοντας έτσι στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και δραστηριοτήτων στην Πελοπόννησο.

Παρακαλούμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για άμεση υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεών μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία και συντονισμό των όποιων ενεργειών.

                                                                       

                                                                                                Με τιμή

                                                                        Η Πρόεδρος Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου

                                                                                   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ. ΤΣΙΩΛΗ

                                                                                    Πολ. Μηχ/κός-M.Sc.