Επίθεση ιδιώτη σε συμβασιούχους της Περιφέρειας καταγγέλλει η Αντωνία Μπούζα

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020 14:39

Διαβάστε παρακάτω την ερώτηση της περιφερειακής συμβούλου Αντωνίας Μπούζα για την προστασία των εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας….

“Σύμφωνα με την υπ.αριθ.42071/17-7-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά τον πρότυπο Κανονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου , άρθρο 17 παρ.1 και 2ΕΡΩΤΩ:

Στο πλαίσιο της συνήθους παρέμβασης του Β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης στην κοπή βλάστησης στους οδικούς άξονες του Νομού Μεσσηνίας, κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου παρέμβασης, προσλάβατε με πρόσχημα την πανδημία του covid19 , εργαζόμενους στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας 4 μηνών, τους ανέλαβε να καθοδηγεί και να κατανείμει σε διάφορες εργασίες, το γραφείο του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.

Έτσι λοιπόν, στη διάρκεια της ανάγκης παρέμβασης για κοπή βλάστησης, τέσσερις 4μηνίτες , με υπηρεσιακό αυτοκίνητο και χωρίς επίβλεψη για μέτρα ασφαλείας και γνώση απόλυτα του αντικειμένου εργασίας τους, εστάλησαν μόνοι με χειροκίνητα χορτοκοπτικά στον οδικό άξονα προς Πύλο. Εκεί για άγνωστο λόγο, δέχτηκαν χειροδικία από ιδιοκτήτη παρόδιας ιδιοκτησίας, παρενέβη η ΕΛ.ΑΣ. και υπεβλήθησαν μηνύσεις.

Η αποστολή εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε τέτοιες αποστολές, χωρίς μέτρα ασφαλείας και χωρίς την επίβλεψη του υπευθύνου του γραφείου του κ.Αντιπεριφερειάρχη που τους ανέθεσε την εργασία, αντίκειται στη νομοθεσία για την ασφάλεια των εργαζομένων. Στην περίπτωση του επεισοδίου, ποία η θέση της Αντιπεριφέρειας, απέναντι στον ιδιώτη που ενοχλήθηκε από την παρέμβαση και απέναντι στους εργαζομένους που δέχτηκαν τη χειροδικία;

Επιβάλλεται η λεπτομερής ενημέρωση για την υπόθεση και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την αμέλεια τήρησης της νομοθεσίας”