Έρευνα στο πλαίσιο του έργου (Smart Insole) στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας Παλλάδιον (video – pics)

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 15:07

Την Πέμπτη 27/02/2020 στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας Παλλάδιον πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο του έργου (Smart Insole) με σκοπό τη συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης

Το έργο Smart Insole διεξάγει έρευνα στο χώρο των έξυπνων φορετών συσκευών (smart wearables) με σκοπό να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν που βασίζεται σε ριζικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σύγκριση με υπάρχουσες λύσεις για την καταγραφή των σχετικών με τη βάδιση ενδείξεων, και καινοτομεί τόσο στην αγορά προϊόντων (product innovation) όσο και υπηρεσιών (service innovation) σχεδιάζοντας καινοτόμες υπηρεσίες για συγκεκριμένες, μεγάλου μεγέθους αγορές (ασθενείς με Πάρκινσον – για συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου, και ηλικιωμένοι – εστιάζοντας στην πρόβλεψη και αποφυγή πτώσεων).Τεχνικός διευθυντής του έργου είναι ο Δρ. Νίκος Τάχος, συντονιστής του έργου είναι ο καθηγητής Μανωλής Τσικνάκης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστιμίου.

Η βασική ιδέα του έργου είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός έξυπνου φορετού πέλματος με ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης πίεσης πέλματος και άλλων αναγκαίων μικρο-ηλεκτρονικών διατάξεων. Το φορετό αυτό πέλμα στηρίζεται σε ένα εύκαμπτο πιεζοηλεκτρικό στρώμα το οποίο έχει μια ολοκληρωτικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σχέση με τις σχετικές διαθέσιμες τεχνολογίες διεθνώς.

Κατά αυτό τον τρόπο μπορούμε να χαρτογραφήσουμε με μεγάλη ακρίβεια τις πιέσεις που ασκούνται σε όλο το μήκος και πλάτος της πατούσας, τα μοτίβα κίνησης, και τη μορφολογία του βαδίσματος γενικότερα, μεταφέροντας τις πληροφορίες αυτές με ασύρματο τρόπο για ανάλυση σε κατάλληλα υπολογιστικά συστήματα. Παράλληλα, το συνοδευτικό λογισμικό θα παρέχει εύχρηστα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης των πολύπλοκων δεδομένων της βάδισης.

Το έργο στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται και γίνονται εφικτές λόγω της κατασκευής της παραπάνω φορετής συσκευής. Οι υπηρεσίες αυτές επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες αλλά μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες.

Συγκεκριμένα το έργο στοχεύει να:

σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα νέο φορετό αισθητήρα μέτρησης των χαρακτηριστικών βάδισης, καινοτομώντας σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ευαισθησία, και κόστος κατασκευής.

αναπτύξει ευφυείς αλγορίθμους χωροχρονικής ανάλυση σήματος και αυτόματης μάθησης, και υπολογιστικές τεχνικές εκτίμησης των μοτίβων βάδισης και ποσοτικοποίησης των παραμέτρων της.

αναπτύξει προβλεπτικά μοντέλα εκτίμησης ρίσκου συγκεκριμένων κινδύνων (πτώσεις ηλικιωμένων) ή εξέλιξης παθήσεων (Πάρκινσον).

Η επιτυχής ολοκλήρωση των στόχων θα:

δημιουργήσει ένα νέο προϊόν, τεχνολογικά διαφοροποιημένο από την υπάρχουσα προσφορά, ικανό να ανταγωνιστεί με επιτυχία στην διεθνή αγορά.

σχεδιάσει και θα αξιολογήσει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που γίνονται εφικτές λόγω του καινοτομίας του φορετού αισθητήρα, οι οποίες απευθύνονται σε μεγάλου αριθμητικού μεγέθους αγορές, με επιβεβαιωμένες ανάγκες (unmet needs).

Η επιτυχής υλοποίησης του Smart Insole θα δημιουργήσει σημαντικά αποτελέσματα που αναμένονται για όλους του συμμετέχοντες φορείς, αλλά και για την Εθνική Οικονομία. Συγκεκριμένα:

Συμμετέχοντες επιχειρηματικοί φορείς. Το έργο θα βοηθήσει στη βελτίωση των προϊόντων τους και θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων.

Ερευνητικοί φορείς. Σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας, δημιουργία πνευματικών δικαιωμάτων προς εκμετάλλευση & προαγωγή της αριστείας τους.

Χρήστες/Πολίτες. Νέες υπηρεσίες, βελτίωση ποιότητας ζωής, μείωση κόστους φροντίδας.

Συνεργάτες είναι:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

ΙΤΕ – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΡΙΣΜΑ Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ

PD Neurotechnology

ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε.

Συντονίστρια για το Παλλάδιο είναι η κ. Μητροπούλου Ευγενία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του κέντρου στο τηλ 27160008888.

 

smart-insole.eu