Έργα ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου της Τρίπολης – Διακοπές κυκλοφορίας

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021 11:51

Ο Δήμος Τρίπολης με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Τρίπολης, κου Αλ. Κανελλόπουλου,
χορηγεί άδεια χρήσης δρόμου στην ανάδοχο εταιρεία VASARTIS SA, προκειμένου να προβεί σε εκτέλεση έργου “Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Τρίπολης” στην οδό Δαρειώτου, από τη συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Ε’ έως τη συμβολή της με την Σπετσεροπούλου, στην οδό Αποστολοπούλου από τη συμβολή της με την οδό Δαρειώτου έως τη συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη και στην οδό Γρηγορίου Ε‘ από τη συμβολή της με την πλατεία Κολοκοτρώνη έως τη συμβολή της με την οδό Δαρειώτου.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στις προαναφερόμενες οδούς θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, από την Τετάρτη 03-02-2021 έως και την Κυριακή 28-02-2021 και για τις ώρες που κρίνεται απαραίτητο.Η οδοσήμανση και τα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.