Έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Τρίπολης με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 12:51

Ο Δήμος Τρίπολης χορηγεί άδεια χρήσης δρόμου στην ανάδοχο εταιρεία VASARTIS SA, προκειμένου να προβεί σε εκτέλεση έργου “Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Τρίπολης”, στην οδό Δαρειώτου από τη συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Ε΄ έως τη συμβολή της με την οδό Σπετσεροπούλου και στην οδό Αποστολοπούλου από τη συμβολή της με την οδό Δαρειώτου έως τη συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στις προαναφερόμενες οδούς θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, από την Τετάρτη 03-03-2021 έως και την Τετάρτη 31-03-2021 και για τις ώρες που κρίνεται απαραίτητο.Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.