Έργα συντήρησης στο Δημοτικό κοιμητήριο της Αγίας Τριάδας

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 05:19

Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου κ. Χριστίνα Ζαμπαθά στην επίσκεψη – επίβλεψη των έργων δήλωσε:«Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου πραγματοποιεί εργασίες για την προστασία – ασφάλεια του Δημοτικού Κοιμητηρίου στην Αγ. Τριάδα.

Συγκεκριμένα, τα έργα αφορούν συμπαγή περίφραξη από οπλισμένο σκιρόδεμα ύψους περίπου 1,5 μέτρου, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, όπως επίσης και κατασκευή μεταλλικής πόρτας εισόδου, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται μελέτη για τη δημοπράτηση έργου που θα αφορά τη βελτίωση της κυρίας εισόδου του κοιμητηρίου και της περίφραξής της. Οι ενέργειες και εργασίες εκτελούνται για την ασφαλή διέλευση πεζών και οδηγών.

Το έργο θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο, ενώ θέλω να επισημάνω και τις άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο χώρο, όπως ο καθαρισμός των φρεατίων, η προμήθεια νέων οστεοφυλακίων και η δημιουργία νέων τάφων (οικογενειακών και ατομικών)».