Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δρόμου Άγ. Ανδρέας- Άγ. Γεώργιος Δ.Β.Κυνουρίας

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 14:53

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη εγκρίθηκε νέο υποέργο με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δρόμου Αγ. Ανδρέας –Αγ. Γεώργιος Δήμου Β. Κυνουρίας» με προϋπολογισμό και πίστωση 150.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κόρινθο.

(Δελτίο Τύπου)