Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Μενινά – Περιβολάκια

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 18:41

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Παναγιώτης Αλευράς, στις 27-02-2014 πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα που γίνονται  στο δρόμο από οικισμό Μενινά προς  Περιβολάκια ,όπου εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης ζημιών – προστασία πρανών και βελτίωση βατότητας του οδοστρώματος.Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνονται στο έργο «Αποκατάσταση ζημιών –προστασία πρανών & βελτίωση βατότητας περιοχών Μεσσηνιακού Ταϋγέτου (Β΄ Φάση), που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα  του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Το έργο αυτό  είναι συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 €.  Περιλαμβάνει  εργασίες προστασίας πρανών ,βελτιώσεις κατά θέσεις ,τεχνικά έργα, τοίχους αντιστήριξης, οδοστρωσία, μικρής έκτασης ασφαλτοστρώσεις, σημάνσεις και άλλα .

Ο κ. Αλευράς ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση του έργου  αυτού θα αποκατασταθούν οι ζημιές που δημιουργήθηκαν στο δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής του Ταΰγέτου, από τις αυξημένες απορροές ομβρίων  υδάτων.

Όπως διαπίστωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, οι εργασίες εξελίσσονται με ικανοποιητικό ρυθμό και θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από τη σύμβαση ,όπου έχει ορισθεί ως χρόνος περαίωσης η 10η Μαΐου 2014.