Εργασίες συντήρησης στο κοινόχρηστο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο Β. Κυνουρίας

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 12:30

Το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, εκτελεί εργασίες συντήρησης στο κοινόχρηστο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο στα πλαίσια της διατήρησης της ασφαλούς βατότητας των οδών.

Παρακαλούνται οι δημότες που έχουν εντοπίσει τμήματα του ανωτέρω δικτύου που χρήζουν επέμβασης να επικοινωνούν είτε με τον Πρόεδρο της Κοινότητας είτε με το αρμόδιο τμήμα στα τηλέφωνα 2755023377 και  2755022446 ή στο  grafkini@gmail.com, ώστε να γίνεται καταγραφή και ομαδοποίηση ανά περιοχή για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.