Εργάτες πυρασφάλειας προσλαμβάνει ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 17:13

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας ενέκρινε ομόφωνα (επί 21 συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων στην ψηφοφορία) για το έτος 2020 την πρόσληψη δύο (2) εργατών πυρασφάλειας ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών έκαστη, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η κάλυψη στις βάρδιες του πυροφυλάκιου στην θέση «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου στα πλαίσια της πυρασφάλειας – πυροπροστασίας των δασών του όρους «Πάρνωνα» κατά την αντιπυρική περίοδο ως φαίνεται στο κατωτέρω πίνακα:Για τις ανωτέρω συμβάσεις έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου:

• Κ.Α. 70-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 6.800,00€.

• Κ.Α. 70-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 2.000,00€.

Πηγή: leonidion.gr